dryMutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır.Woodstock“Özgürlük, bazen kendi adından başka adlar altında görünür. Sanırım 1968 yılı, özgürlüğün bilincine varıldığı, ama sonradan yitirildiği bir an olmuştu. Fakat bu an, önemli ve güzel, gerçeküstü ve gerçekti. Bu öyle bir eylemdi ki, kollektif özgürlüğün tüm bireysel özgürlüklerin biraraya gelmesinden daha başka bir şey olduğunun bilincine varıldı. 1968’in anlamı bu oldu işte. Bu tür anlar tarihte sıkça ortaya çıkmıştı. Paris Komünü de böyle bir şeydir...” Sartre dalgaya düşmüş, atlamış; biz ilave edelim: 43 yıl önce, özgürlüğün adı Woodstock’tu.

50’lerin beatnikleri 60’ların astronotları...
Kendi halinde bir süt üreticisi olan Max Yasgur, arazisini "Woodstock Ventures" adlı bir şirkete kiralamıştı, orada üç gün üç gece sürecek bir "hippi festivali" düzenlenecekti. "Hippi" lafı daha yeni çıkmıştı, ilk defa iki yıl önce, 1967’de, Rampart adlı radikal sol bir dergi tarafından kullanılmıştı: "1960’ların hippileri, 1950’lerin beatnikleridir, tıpkı bugünün astronotlarının I. Dünya Savaşı’nın pilotları olması gibi..."

Woodstock'ın güvercini gitarın sapına nasıl kondu?
David Byrd Wallkill'de yapılacak olan Woodstock için Art Noveau tarzında bir poster hazırlamıştı. Özene bezene uzun sürede yaptığı bu çok renkli poster renklerinin fazlalığından dolayı pahalıya patlamıştı. Oysa şimdi Woodstock festivali Wallkill'de değil Bethel'deki Max Yasgur'un arazisinde olacaktı. Dolayısıyla David Byrd'in yaptığı posteri artık kullanamazlardı. Michael Lang ve ekibi David Byrd ile tekrar yeni bir poster için konuştular ama Martin Lang posteri ertesi sabah bitmiş olarak görmek isteyince bunu David kabul etmedi. Arnold Skolnick bir sanatçıydı ve evinde kızları okul ödevleri için renkli kağıtlardan makasla keserek kolaj yapıyorlardı. Arnold yörede bol bulunan "catbird" [Dumetella carolinensis] denen güvercine benzeyen kuşları çizmeye meraklıydı ve evindeki çalışma masasının üzerinde böyle kâh kağıttan kesilerek yapılmış kâh elle çizimiş sürüyle kuş vardı. Michael Lang'ın ekibinde değildi ama yeni bir postere ihtiyaçları olduğunu duymuştu. Hemen o gece çalışmaya başladı ve makası eline alıp çizdiği kuşlardan birini kesip çıkardı. O an caz dinlediğinden kuşu bir flütün üzerine koydu. Flütün üzerine tünemiş olan aslında güvercin olamayan bu beyaz renkli şişman kuşa uzun uzun baktı. Eserini telefonla Lang'a ve Rosenman'a anlattı. Poster ertesi sabah baskıya yetişecekti. Hep birlikte flütü gitarla değiştirdiler ve poster ortaya çıktı. Poster 7 renkle ve tamamen kızlarının renkli kolaj elişi kağıtlarından yapılmış olarak sabah Lang'a teslim edildi. Poster hiç bekletilmeden baskıya gönderildi. Böylece Woodstock'ın efsane olacak posteri yapılmış oldu.

                        http://www.youtube.com/watch?v=2AudTBMW_YU&feature=related